71 71 52 881 biuro@house-manager.pl

Zarządzanie nieruchomościami 

Główna specjalność to zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych. Pokrewną działalnością prowadzoną przez Spółkę House Manager jest zarządzanie nieruchomościami w całości należącymi do jednego właściciela lub stanowiącymi współwłasność kilku osób.
 
Szczegółowy zakres naszych obowiązków zależy od potrzeb i decyzji klienta: od podstawowego, „technicznego” zarządzania obiektem, aż do pełnego wachlarza usług, który obejmuje m.in. nadzory budowlane, usługi doradcze, finansowe (rozliczenia kosztów, przygotowanie budżetu i dbałość o jego realizację), usługi związane z najmem powierzchni (w tym negocjacje umów najmu).    
 

Podstawowe zadania:

Naszym podstawowym zadaniem jest stała troska o stan techniczny nieruchomości, pełna i skuteczna obsługa budynków, od zapewnienia dostawy mediów i wywozu nieczystości, poprzez bieżące przeglądy techniczne budynków, do zapewnienia niezbędnych remontów.

Remonty:

Aby zapewnić wysoki poziom naszych usług na stałe współpracujemy z grupą sprawdzonych firm podwykonawczych, które wspierają nas w wypełnianiu obowiązków zarządcy.

Obsługa księgowa:

Każda Wspólnota Mieszkaniowa posiada wyodrębnioną księgowość i własne konto bankowe, z którego prowadzone są wszelkie rozliczenia.